BB展即場買飛

提問於 2017-08-04 14:58:00 +0000

各位JM如果未買7-11飛最好現場先買門票連書仔,因為7-11飛入場後排隊買書仔條隊仲長過現場買飛連書仔果邊。 如果JM唔打算用書仔換贈品先好買定。 我今早9:50到現場買飛+書仔得出既心得,未到既留意一下

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除