bb耳廓有粒野,求助

提問於 2016-01-10 22:37:00 +0000

shting 大頭貼

想問下bb耳仔有粒白色野,有冇人知咩黎?同睇醫應該睇咩專科?? 而家粒野有少少紅腫咁,應該皮膚科兒科定腫瘤科呢???

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除