Legoland 問意見

提問於 2016-06-01 14:46:00 +0000

~sunshine~ 大頭貼

下個月去星馬,而家 plan 緊行程,想問下去過既 jm 意見 兩大人,一兩歲半小朋友 想問星加坡的動物園好 d 定馬來西亞動物園好 d ? ( 因為其實我主要是去 Legoland and Thomas theme park , 所以如果馬拉個動物園都 ok 的話我就唔訂星加坡酒店, 直接留在馬拉到走果日先包車直去機場 ) 謝謝 !

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除

留言

無去過馬來西亞動物園,但星加坡嗰個好好行,好乾淨。

Riceymama 大頭貼Riceymama ( 2016-06-03 23:13:00 +0000 )編輯