Philips HD3087電飯煲

提問於 2017-08-27 10:17:00 +0000

本帖最後由 beryllium 於 17-8-28 23:36 編輯 500 全新冇保養,請留意。 舊個部因為人為壞左,羅去維修中心,因維修零件未有貨而比左一部全新連盒我。 舊內膽會比埋你。 另外,因全新未拆盒,買家要自行承擔風險。 街價都接近六百 馬鞍山站交收
編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除

留言

304260132

beryllium 大頭貼beryllium ( 2017-08-28 15:04:00 +0000 )編輯